Extra voorzorgsmaatregelen

Sinds 8 juni mogen verschillende sectoren, culturele en sportieve activiteiten opnieuw opstarten. Omdat het coronavirus nog steeds aanwezig is in onze maatschappij, moeten zij er wel voor zorgen dat dat in alle veiligheid gebeurt. Per sector werden er regels (protocollen) opgesteld om ieders gezondheid te beschermen. Voor een veilige organisatie van onze vakantieweek baseren we ons op het protocol voor sportkampen voor volwassenen en senioren.

Dat betekent:

  1. Een aangepaste locatie
  2. Extra inschrijvingsvoorwaarden voor de deelnemers, begeleiders en medewerkers
  3. Een aangepast programma
  4. Een gedetailleerd protocol dat adhv een checklist strikt wordt opgevolgd bij de voorbereiding, tijdens en na de vakantieweek

Locatie

We verblijven in Domein Polderwind, het zorghotel van het Rode Kruis, in Zuienkerke. Dat hotel is de hele week exclusief voor onze groep gereserveerd. Het hotel is gelegen in een zeer mooi natuurdomein dat garant staat voor rust- en ontspanningsmogelijkheden. Elke deelnemer heeft een eigen hotelkamer mét sanitair. We vormen in het hotel en op het domein een contactbubbel van maximaal 50 personen en organiseren de activiteiten zodanig dat de beslotenheid van de bubbel maximaal wordt gegarandeerd.

Extra inschrijvingsvoorwaarden

Aan elke deelnemer wordt gevraagd dat hij/zij voorafgaand aan de vakantieweek een coronatest laat afnemen. Zowel jongeren als begeleiders worden aan het begin van de vakantieweek enkel toegelaten in onze contactbubbel als ze een negatief testresultaat kunnen voorleggen én geen symptomen vertonen.
We vragen de deelnemers ook dat ze hun deelname op voorhand met hun arts bespreken, het akkoord van hun arts vragen en daarvan een attest kunnen voorleggen. We rekenen op ieders verantwoordelijkheidszin om voorafgaand en tijdens de week de veiligheidsvoorschriften maximaal toe te passen.

Aangepast programma

Alle activiteiten worden gedurende de vakantieweek georganiseerd en uitgevoerd in de vaste contactbubbel van maximaal 50 personen. Dat geldt voor vervoer, eten, gebruik van materiaal en alle andere activiteiten Binnen de contactbubbel geldt geen social distancing. Indien er voor de begeleiding van de activiteit wordt samengewerkt met een externe begeleider, zal dit volgens de geldende veiligheidsvoorschriften gebeuren mbt gebruik van mondmasker en 1,5m afstand gerespecteerd en wordt het contact tussen de bubbel en de externen beperkt tot het absolute minimum.

Zoals aanbevolen in het protocol, organiseren we tijdens deze vakantieweek de activiteiten maximaal op het eigen terrein en in open lucht. Als de weersomstandigheden dat laatste niet toelaten, voorzien we een alternatief dat in het hotel kan doorgaan. De capaciteit van het hotel en de grootte van onze groep laten ons toe om daarbij steeds voldoende afstand te houden en te zorgen voor voldoende verluchting en reiniging van de gebruikte ruimtes.

Protocol

Voor een veilige organisatie van onze vakantieweek baseren we ons op het protocol voor sportkampen voor volwassenen en senioren dat sinds 17/7/2020 op de website van de FOD binnenlandse zaken is terug te vinden. Onder supervisie van de preventie-adviseur van Kom op tegen Kanker hebben we op basis van dat protocol een gedetailleerde checklist gemaakt die nauwgezet gevolgd wordt voor, tijdens en na afloop van de vakantieweek. We maken gebruik van verschillende documenten die voor de ‘Jeugdwerkzomer’ zeer zorgvuldig werden ontwikkeld door de Ambrassade in samenwerking met de virologen en beleidsverantwoordelijken. Wie de gedetailleerde documenten wenst te bekijken, kan deze opvragen via jongerenwerking@komoptegenkanker.be.