Chemotherapie in zes stappen

Heel wat mensen met kanker krijgen chemotherapie. Hoe ziet ze eruit, hoe wordt ze toegediend en hoe lang duurt dat? Zes dingen die je nog niet wist over chemotherapie voor je eraan begon.

Met een katheter

Als chemotherapie toegediend wordt via een infuus, loopt het je lichaam binnen langs een katheter, een dunne plastic buis die verbonden is met een ader. Dit kan via een perifeer aangeprikte ader (meestal voorarm of hand) zijn of via een centraal veneus geplaatst poortsysteem (zie poortkatheters). Deze manier van toedienen wordt ook wel eens intraveneus genoemd. Daarnaast bestaan er ook diepveneuse katheters, Hickmannkatheters, PICCkatheters … Je arts legt je graag uit de welke jij krijgt.

Bloedwaarden oké?

Voor het infuus aan je poortkatheter gekoppeld wordt, zal een verpleegkundige je bloedwaarden controleren. Pas als die oké zijn, kan je de chemo krijgen.

Via een infuus…

Krijg je chemotherapie via een infuus? Dan wordt die in het ziekenhuis toegediend. Dat kan een half uur tot enkele uren duren. Je hoeft dus niet te overnachten in het ziekenhuis.

... via pillen ...

Verschillende soorten chemotherapie bestaan tegenwoordig in pilvorm (tabletten of capsules). 'Orale chemotherapie' heet dat. Chemo in pilvorm heeft veel voordelen: je hoeft er helemaal niet voor naar het ziekenhuis. Meestal kan je ze thuis innemen.

... of via een ruggenmergprik

Bij sommige kankers wordt de chemotherapie via het ruggenmerg toegediend. Op welke manier jij ze toegediend krijgt, vraag je best na aan je oncoloog.

Hoe weet je of het werkt?

Afhankelijk van het soort kanker dat je hebt, worden er scans (foto), bloedcontroles, beenmergpuncties of andere onderzoeken uitgevoerd om te zien hoe je behandeling werkt. De arts op de foto typt het verslag dat ze na zo’n scan maakt, niet uit, maar spreekt het in. Dat verslag wordt naar huisarts en behandelend specialist verstuurd. Aarzel niet om hen uitleg te vragen over de resultaten van de onderzoeken.

Meer weten over

Chemotherapie

Wat is chemotherapie, hoe verloopt de behandeling, welke bijwerkingen kunnen er zijn: meer informatie vind je op www.allesoverkanker.be.